بایگانی

برچسب: کتاب

نقد و بررسی کتاب

چاپ کتاب بهتر است یا چاپ مقاله؟

بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان برای شروع انجام کارهای علمی با گسترده وسیعی از انجام کارهای علمی مانند نگارش و چاپ مقاله، نگارش و چاپ کتاب، انجام طرح های عملیاتی علمی، تدریس و موارد دیگر روبرو هستند و …

3 سال قبل
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.